Please note: In order to keep Hive up to date and provide users with the best features, we are no longer able to fully support Internet Explorer. The site is still available to you, however some sections of the site may appear broken. We would encourage you to move to a more modern browser like Firefox, Edge or Chrome in order to experience the site fully.

&#13 : The Return of Sherlock Holmes, Armenian Edition, Paperback / softback Book

&#13 : The Return of Sherlock Holmes, Armenian Edition Paperback / softback

Paperback / softback

Description

Անհայտ կորած, ենթադրյալ մահացած համար երեք տարի, Շերլոք Հոլմսը հաղթական կերպով վերադառնում է իր սիրելի ընկերոջը `Ուոթսոնին: Եվ ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ: Լոնդոնը երբեք չի ունեցել իր արտասովոր ծառայությունների կարիքը. Օդային ատրճանակ ունեցող մարդասպանը քաղաք է դնում:

Information

  • Format:Paperback / softback
  • Pages:554 pages
  • Publisher:Mollusca Press
  • Publication Date:
  • Category:
  • ISBN:9789090268972

£14.99

Item not Available
 
Free Home Delivery

on all orders

 
Pick up orders

from local bookshops

Also by Arthur Conan Doyle   |  View all