Please note: In order to keep Hive up to date and provide users with the best features, we are no longer able to fully support Internet Explorer. The site is still available to you, however some sections of the site may appear broken. We would encourage you to move to a more modern browser like Firefox, Edge or Chrome in order to experience the site fully.

Og livet gar videre, Paperback / softback Book

Og livet gar videre Paperback / softback

Paperback / softback

Description

Som barn mister engelske Tregan sin mor og vokser derfor op hos sin mors slaegtninge.

Faren er rejst til USA og har giftet sig pa ny. Tregan er rodløs og giver ikke meget for traditioner, og da han bliver gammel nok, rejser han til USA, hvor han i en kortere periode bor hos faren.

Det bliver dog hurtigt klart, at de to er fremmede for hinanden, så Tregan drager videre.

Han ender med at melde sig som frivillig i 1. verdenskrig, hvor han sendes til Frankrig. Her møder han endelig kærligheden i en ung, engelsk pige.

De gifter sig lynhurtigt, men hvad der kommer let, går let.

Tilværelsens barskhed formørker Tregans sind, og apatien tager over, selv da han en dag står over for at skulle i den elektriske stol. Eric Knight (1897-1943) var en britisk forfatter bosat i USA i en længere årrække.

Eric Knight omkom som major i den amerikanske hær under 2. verdenskrig, men nåede at efterlade sig et stort og forskelligartet forfatterskab.

Information

£29.99

£25.25

 
Free Home Delivery

on all orders

 
Pick up orders

from local bookshops

Information

Also by Eric Knight  |  View all