logo
Supporting your high street Find out how »
Basket Image

Basket

Het Project Management Office Als Serviceafdeling, Paperback Book

Het Project Management Office Als Serviceafdeling Paperback

Edited by Van Haren Publishing

Description

Dit boek biedt een nieuwe zienswijze op het inrichten van een Project Management Office.

Daarbij staat de vraag centraal hoe je de ondersteuning van de projectorganisatie professioneel binnen je bedrijf kunt organiseren.

Deze zienswijze verlaat onder andere het idee om afzonderlijke PMO's te organiseren voor projecten, programma's en portfolio's.

Uitgangspunt hierbij is dat het PMO niet langer als uitvoerend wordt gezien, maar juist als een "volwassen" afdeling binnen het bedrijf.

Een afdeling waarbinnen strategische en tactische besluiten worden genomen ten dienste van de complete "project"- organisatie (daaronder vallen projecten, programma's en portfolio's, evenals de verschillende processen).

Het boek maakt duidelijk dat professionele projectondersteuning een wezenlijke bijdrage levert aan het voortbestaan van de organisatie en dat projectmanagementondersteuning een absolute voorwaarde is voor succes. Het boek gaat in op het "2 werelden"-fenomeen: de lijn- en de projectorganisatie.

Het verklaart hiermee de "spanningen" die binnen een bedrijf aanwezig zijn en die de lezer onmiskenbaar zal herkennen. Het onderkennen van deze "2 werelden", leidt er toe dat de rol van het PMO duidelijker wordt. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het bestaansrecht en de rechtvaardiging van een PMO.

Er worden handvaten gegeven om de Business Case van een PMO te bepalen.

Er wordt zelfs uitgelegd hoe deze te kwantificeren is! Het PMO wordt gezien als een nieuwe serviceafdeling binnen het bedrijf.

Er wordt beschreven wat de voordelen zijn van een integrale benadering (de kennisvelden met hun onderlinge relaties) bij het opzetten van een PMO.

Daarnaast wordt toegelicht wat de succesfactoren van een PMO zijn en waarom die niet genegeerd mogen worden.

Er wordt ruimschoots ingegaan op de implementatie van het PMO en tot slot een hoofdstuk over hoe het PMO de verschillende kennisvelden kan organiseren.

Het geheel wordt aangevuld met veel praktijkvoorbeelden.

Information

  • Format: Paperback
  • Pages: 1 pages
  • Publisher: van Haren Publishing
  • Publication Date:
  • Category: Society & social sciences
  • ISBN: 9789087537272

£23.95

£19.99

 
Free Home Delivery

on all orders

 
Pick up orders

from local bookshops