logo
Supporting your high street Find out how »
Basket Image

Basket

99 Businessmodellen : Een Praktisch Overzicht Van de Meest Gebruikte Modellen en Best Practices, Paperback Book

99 Businessmodellen : Een Praktisch Overzicht Van de Meest Gebruikte Modellen en Best Practices Paperback

Edited by Van Haren Publishing

Description

Dit boek BUSINESSmodellen beschrijft (internationaal relevante) modellen voor bedrijfskundige analyse.

Aan de hand van een bedrijfskundige analyse krijgen we een concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie.

Wat zijn de drijvende krachten achter de business, wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur, welke belangen hebben onze stakeholders en welke invloed heeft de omgeving op onze organisatie?

Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te vinden zijn: Balanced Scorecard, Vijfkrachtenmodel, BCG-matrix, Blauwe Oceaan Strategie, Kleurenmodel, Lean en de Ambitie-Realisatiematrix.

Voor een compleet overzicht zie de inhoudsopgave. Dit boek is geschreven om managers, adviseurs en bedrijfskunde studenten die informatie te bieden die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te kunnen onderzoeken.

Het boek stimuleert hen ook om hun businessgevoel en intuitie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen.

Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken en daarmee zijn er ook meerdere keuzemogelijkheden om een probleem aan te pakken. Deel 1: Aspecten van bedrijfskundig onderzoek 1 Bedrijfskundige analyse 1.1 Inleiding 1.2 Ordening in de modellen 1.3 Een analyse 1.4 Creatieve spanning en paradoxen 2 Onderzoek en analyse 2.1 Historie 2.2 Wetenschapsrevoluties 2.3 Onderzoeksmethodologieen 2.4 Een bedrijfskundig onderzoek 2.5 Nadenken over de onderzoeksvraag 2.6 Een praktisch onderzoeksmodel 2.7 Refl ectie op de managementvragen 2.8 Plaatsen en afbakenen onderzoek 2.9 Randvoorwaarden voor het onderzoek 2.10 Rapportage 2.11 De McKinsey-methode 2.12 Ter overdenking 2.13 Het Halo-effect 3 Soorten bedrijfskundige managementmodellen 3.1 Inleiding 3.2 Doen modellen wel wat ze beloven? 3.3 Wat is een model? 3.4 Wat is een businessmodel? 3.5 De modellenklok 3.6 Soorten modellen 3.7 Reframing van modellen Deel 2: De zes soorten modellen 4 Beschrijvende modellen 4.1 Inleiding 4.2 Drie soorten beschrijvende modellen 4.3 Bedrijfsgeschiedenis 4.4 Bedrijfskolomanalyse 4.5 Bedrijfsmodellen 4.6 Generieke strategieen 4.7 Metaforen 4.8 Missie en Visie 4.9 Strategiescholen 4.10 Waardeketen 4.11 Business Definition Model 4.12 Het C4-model 4.13 Het familiebedrijf 4.14 Good to Great 4.15 Groeifasenmodel organisaties 4.16 Organisatiecultuur 4.17 Organisatieorientatie 4.18 Organisatiestructuren/-modellen 4.19 Rechtsvormen 4.20 Het 5-boxes-model 4.21 Kleurenmodel 4.22 De ongeschreven regels van het spel 4.23 Pareto-principe 5 Analysemodellen 5.1 Inleiding 5.2 Activity Based Costing 5.3 Externe marktanalyse/ABCD-analyse 5.4 Groeistrategien 5.5 HR-cyclus 5.6 Klantorderontkoppelpunt 5.7 Marktanalysemodel 5.8 Marketingmix 5.9 Strategieformulering 5.10 Business-IT alignment 5.11 Het concurrerende-waardenmodel (OCAI) 5.12 Cultural Web 5.13 e-HRM 5.14 Financiele bedrijfsanalyse 5.15 Kenniskaart 5.16 Kerncompetenties 5.17 Leiderschapsstijlen 5.18 Oorzaak-gevolganalyse 5.19 Corporate Governance 5.20 Cultural framework 5.21 DESTEP-model 5.22 Dupont-analyse 5.23 Enterprise Architectuur 5.24 Ondernemingsmodel 5.25 Strategisch management 5.26 SWOT-analyse 5.27 Waarde-innovatie 5.28 BCG-matrix 5.29 CMMI 5.30 MABA-analyse 5.31 Product lifecycle 5.32 Scenarioanalyse 5.33 SERVQUAL 5.34 Strategisch Overwicht 6 Procesmodellen 6.1 Inleiding 6.2 Adopterscategorieen 6.3 Het vijfkrachtenmodel 6.4 Inkooplogistiek 6.5 Kwaliteitsmanagement 6.6Lean manufacturing 6.7 Theory of Contraints 6.8 Procesmanagement 6.9 Procesrollen 6.10 Verandermanagement 6.11 De zes denkhoeden 6.12 Teamontwikkeling 7 Businessmodellen 7.1 Inleiding 7.2 Blauwe Oceaan-strategieen 7.3 Duurzaam ondernemen 7.4 MVO 7.5 Business Process Redesign / Re-engineering 7.6 Outsourcing 7.7 SPACE-matrix 7.8 Businessmodellen op internet 7.9 Waardeproposities/waardedisciplines 7.10 Winstmodellen 8 Bedrijfsmodellen 8.1 Inleiding 8.2 Het 7 S'en model 8.3 Generiek bedrijfsmodel 8.4 EFQM/INK-model 8.5 Growing Beyond/E&Y-model 8.6 Business Model Canvas 8.7 De matrixmethode 9 Prestatiemanagementmodellen 9.1 Inleiding 9.2 Appreciative Inquiry 9.3 Benaderen van veranderingen 9.4 Benchmarking 9.5 Krachtenveldanalyse 9.6 Veranderkwadranten 9.7 Balanced Score Card 9.8 Business-informatiemanagement 9.9 Good Governance 9.10 IT-governance / CoBIT 9.11 ITIL 9.12 Risicomanagement / COSO 9.13 De Ambitie-Realisatiematrix 9.14 Key Performance Indicatoren 9.15 Kritieke succesfactoren 9.16 SMART 9.17 PDCA-cirkel 9.18 Projectmanagement 9.19 Teamrolmanagement 9.20 Het uitvoeren van de Blauwe Oceaan-strategie X Literatuurbronnen Index

Information

  • Format: Paperback
  • Pages: 1 pages
  • Publisher: van Haren Publishing
  • Publication Date:
  • Category: Society & social sciences
  • ISBN: 9789087538101

£62.50

£51.79

 
Free Home Delivery

on all orders

 
Pick up orders

from local bookshops

Also by Tom Willem Den Hoed