logo
Supporting your high street Find out how »
Basket Image

Basket

BiSL(R) Foundation Courseware, Paperback Book

BiSL(R) Foundation Courseware Paperback

Description

BiSL staat voor business information services library en is het framework voor business informatiemanagement.

Sinds de introductie van BiSL is het model uitgegroeid tot de standaard op het vakgebied in Nederland.

BiSL biedt een structuur en leidraad voor business informatiemanagement.

BiSL legt verbindingen tussen operationeel functioneel beheer en strategisch informatiemanagement en geeft handvatten voor (verdere) professionalisering van business informatiemanagement.Al deze onderwerpen komen aan de orde in dit trainingsmateriaal dat ondersteuning biedt bij de voorbereiding op het officiele APMG BiSL Foundation examen.

In combinatie met de toelichting bij de trainingsmaterialen door uw docenttrainer kunt u zich optimaal op het examen voorbereiden.Deze training gaat in op de uitgangspunten van BiSL en het met BiSL gedefinieerde proces- framework.

Aan de orde komen de uitgangspunten en het framework als geheel, de uitvoerende processen (opgesplitst naar gebruiksbeheer, functionaliteitenbeheer en verbindende processen), de sturende processen en de richtinggevende processen.Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie.

De courseware bestaat uit: hand-outs, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen.Doelgroep: informatiemanagement, medewerkers van functioneel beheer en IT-ers die de vraagzijde beter willen leren kennen.De presentaties lichten de theorie toe.

Met de oefenopdrachten kunt u zich gedurende de training de stof verder eigen maken.

De vragen van het oefenexamen geven inzicht in wat u op het examen kunt verwachten.

Information

  • Format: Paperback
  • Pages: 228 pages
  • Publisher: Van Haren Publishing
  • Publication Date:
  • Category: Society & social sciences
  • ISBN: 9789401800518

£56.30

£46.89

 
Free Home Delivery

on all orders

 
Pick up orders

from local bookshops

Also by FRANK VAN OUTVORST